http://kvj.sdu.dk/SDUTOPENGELSK.GIF

 

curriculum vitae

(English version here)

 Publikationsliste

Kurt Villads Jensen

Høm Møllevej 14 A, 4100, Ringsted. Telefon +45 6011 2202. E–mail kvj@hist.sdu.dk

Født 1957, samboende, to børn, født 1984 og 1993

 

Studieforløb og akademiske grader

 • 2011 – dr.phil. på en afhandling om Korstog ved verdens yderste rand. Danmark og Portugal ca. 1000 til ca. 1250.
 • 2009 – udnævnt til msk–lektor (med særlige kvalifikationer) ved Syddansk Universitet.
 • 2009 – Erklæret kvalificeret til professorat i kirkehistorie ved det teologiske fakultet, Aarhus Universitet.
 • 1998 – Undervisningsprisen i Humaniora, Syddansk Universitet.
 • 1996 – Adjunktpædagogikum, Odense Universitet.
 • 1993 – tildelt sidefag i klassisk latin.
  ekstraordinært optaget på det teologiske fakultet (afmeldt 1997).
 • 1992 – ph.d. på en afhandling om kristne middelalderlige skrifter om islam.
 • 1987–88 – fulgt undervisning i hebraisk og Ny Testamente på det teologiske fakultet.
 • 1987 – cand.mag., afsluttet hovedfag i historie.
 • 1985 – bifag i middelalderlatin afsluttet.
 • 1984–85 – nedsat studieaktivitet pga. barns sygdom.
 • 1982–84 – fulgt undervisning på fuld tid i tyrkisk og oldtyrkisk.
 • 1982 – bifag i historie afsluttet.
 • 1976–82 – studerende på Københavns Universitet, fulgt undervisning i filosofi, teologi og arabisk; eksamen i oldgræsk niveau 2.

 

Ansættelser

 • siden 2014 – Professor ved Historiska Institutionen, Stockholms Universitet
 • 2010–2013 – Danske leder af EUROCORES forskningsprojektet Cuius regio.
 • 2001–2002 – Stipendiat på Danmarks Humanistiske Forskningscenter.
 • 1998–2001 – Leder af forskningsprojektet Danmark og Korstogsbevægelsen, støttet af Statens Humanistiske forskningsråd.
 • 1998–2014 – Lektor i middelalderhistorie, Institut for Historie, Syddansk Universitet Odense.
 • 1995–98 – Adjunkt, institut for Historie, Odense Universitet.
 • 1994–95 – Ekstern lektor på DiS med kurset Jews in Europe.
 • 1993–95 – Fagredaktør, Den Store Danske Encyklopædi.
 • 1993 – Årsvikar i historie, Himmelev gymnasium, i tre måneder.
 • 1993 – Vikar på Køge gymnasium i latin og religion i to måneder.
 • 1991–93 – Forskningsstipendiat, finansieret af Carlsbergfondet.
 • 1988–91 – Kandidatstipendiat på Københavns Universitet.
 • 1986–88 – Bibliotekar ved institut for Orientalsk filologi, Københavns Universitet.
 • 1984–86 – Sekretær ved institut for Lingvistik, Københavns Universitet.
 • 1976–84 – Vægter ved det nuværende ISS Securitas.

Faglige organer m.m. nu

 • Formand for Centrum för Medeltidsstudier, Stockholms Universitet (siden 2015).
 • medlem af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets historie (siden 2010) og Dansk Selskab for Kirkehistorie (siden 2013).
 • medlem af bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom (siden 2010)
  medlem af Programming Committee for The International Medieval Congress, Leeds (siden 2006)
  af repræsentantskabet for SFINX (siden 2000)
 • medlem af institutudvalget på Institut for Historie, Syddansk Universitet, siden 2005
 • censor i Latinsk Middelalderfilologi m.m., Københavns Universitet (siden 2002)
  censor og censorformand for Persisk sprog og kultur, Københavns Universitet (siden 1998)
 • ph.d.–vejleder for Martin Skoog  (siden 2015)
 • Socrateskoordinator på Institut for Historie, Syddansk Universitet (siden 2000).
 • fagkyndig bedømmer for EU 6. og 7. Rammeprogram (siden 2004), for European Science Foundation (siden 2003), for COST (siden 2013); for Norges Forskningsråd (siden 2001), Estlands forskningsråd (siden 2008), Islands forskningsråd (siden 2011), Finlands forskningsråd (siden 2010) og for Kroatiens Undervisnings- og forskningsministerium (siden 2013).

Faglige organer m.m. før

 • formand for Middelaldercentret, Syddansk Universitet, 2005-2010 del af et Nordic Centre of Excellence (2003-2013; bestyrelsesmedlem siden 1997).
 • ph.d–vejleder for Ane L. Bysted (forsvaret 2004); Janus Møller Jensen (2005); Per Andersen (Århus Universitet; bivejleder, forsvaret 2005); Johnny Granjean Gøgsig Jakobsen (2008); Christer Carlsson (2010); Emilia Zochowska (2010); Sigga Engsbro (2009-2013).
 • medlem af forskningsudvalget for Nationalmuseet, af forskningsudvalget for Tøjhusmuseet, af forskningsudvalget for Statens Arkiver (2006-2012)
  medlem af Nordisk Publiceringsnævn for Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Tidsskrifter, NOP-HS (2005-2009, formand 2008-2009)
  medlem af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (2005-2011, medlem af forretningsudvalget 2008-2011).
 • medlem af Syddansk Universitets Humanistiske tænketank (2008-2010).
 • teamleader i Nordisk Center for Middelalderstudier (2005-2010).
 • medlem af Forsknings– og Innovationsstyrelsens referencenetværk for Samfundsvidenskab og Humaniora for EUs Rammeprogram 7 (2009-2011)
 • medlem af bestyrelsen for Center for Maritime og Regionale Studier, Esbjerg (2004–2007).
 • dansk repræsentant i Northern European Historical Research Network (siden 1997, sekretær 1998–2000, selskabet nedlagt i 2004–5).
 • medlem af Ph.D. studienævnet, det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet (2002–2005).
 • medlem af Institutbestyrelsen for Institut for Historie, Syddansk Universitet Odense (2000–2001).
 • medlem af studienævn ved Center for Historie, Odense Universitet (1997–2001).
 • medlem af institutråd for Orientalsk filologi, København (1986–1990).
 • medlem af styringsgruppen for Center for Europæiske Middelalderstudier, Københavns Universitet (1982–1986);
  medlem af institutråd og studienævn ved Institut for Græsk og latin, Københavns Universitet (1982–1986).

Andet

 • Studieophold to uger til tre måneder, i Firenze, Bologna, Oxford, London, Troyes, Madrid, Rom (to gange), Paris (også to gange), Coimbra (to gange), Bergen, Tampere (flere gange).
 • Foredragsholder ved kongresser i USA, England, Tyskland, Israel, Italien, Spanien, Portugal, Skandinavien, Australien, Ungarn, Holland, Frankrig og på danske universiteter; ca. 80 universitetsforedrag siden 1988.
 • Gæstelærer i en uge på Lancaster universitet 1992 i et kursus om Jewish History, to uger på Kiels Universitet 1998 i Korstogshistorie, to uger på Helsinki Universitet februar 2000 om korstogshistorie.
 • Arrangør af en række seminarer, internationale kongresser og forskerkurser på Syddansk Universitet Odense og på Københavns Universitet.
 • Officiel opponent ved Göteborg Universitet (2000); medlem af bedømmelsesudvalg til ph.d.–afhandlinger ved SDU (2002), ved Göteborgs Universitet (2007), ved Helsinki Universitet (2007), ved Brest Universitet (2007), medlem og opponent ved Aarhus Universitet (2010), medlem og førsteopponent ved Oslo Universitet, det teologiske fakultet (2010), medlem og andenopponent ved Oslo Universitet, historie (2013), medlem og formand i bedømmelsesudvalg ved SDU til dr.phil (2013) og medlem til dr.theol ved Københavns Universitet (2014); medlem i bedømmelsesudvalg til ph.d. Gotlands högskola (2015), Stockholm Universitet (2015), Helsinki Universitet (2015).
 • Medlem af bedømmelsesudvalg i forbindelse med lektorat (2001, 2007); adjunktur (2002); post.doc (2007); professorat (2013, 2 stk; 2015) og referee ved to amerikanske professoratsbesættelser.
 • Anmeldelsesredaktør på Nyt Fra Historien (1999–2001), medlem af redaktionen af tidsskriftet Crusades, tidsskriftet Journal of Medieval Monastic Studies, og skriftserien Outremer ved Brepols publisher.
 • Formand for Orientalsk Forum (1988–94).
 • Formand for Østsjællands Folkeuniversitet (1989–94)
 • Lidt mere end 100 publikationer, ud over anmeldelser, leksikonartikler og bidrag til encyklopædier på flere sprog.